Естетични процедури от д-р Десислава Ночева, дерматолог

всеки вторник от 15.00 до 20.00ч, с предварително уговорен час

IMG_3086

Д-р Десислава Ночева е родена на 13.10.1982 г. Завършва висшето си образование през 2006г. в Медицински Университет – Пловдив, специалност магистър по медицина.

От 2007 г. посещава курсове и обучения за работа с лазерни системи с медико–естетична насоченост, поставяне на ботулинов токсин, филъри, мезотерапия, мезоконци и други естетични процедури.

Придобива специалност по кожни и венерически болести през 2015г.

От 2011г. разработва дисертационен труд на тема: „Практическо приложение на дигиталната дерматоскопия при диагностиката на пигментни и непигментни кожни лезии“ към катедра по дерматология и венерология, Медицински Университет – Пловдив.